• Lệ Duyên Tình – Thái Quỳnh
  • Thể loại nhạc chuông