• Chỉ Cần Có Phật (Lời Việt) – Lee Phú Quý
  • Thể loại nhạc chuông